תפילה להצלחה במבחן

מודה אני לפניך ה' אלוקי השם אחד, אנא שמע קול תפילתי להצלחה במבחן, שגשוג בלימודים והתקדמות בחיים למען שאגדל ואשכיל ואהיה מועיל לביתי, לבני עירי, לתושבי ארצי ולכל שאר בריותך.

אנא ה' הגדול והקדוש הצילני מידי אויביי אשר רוצים להכשילני ולהביאני לידי כישלון וחיי צרות, תן לי את הכוח להתגבר מעליהם, לשבת, לשקוד, לשונן ולהתכונן למבחן הבא עלינו לטובה, ויהי רצון לפניך מלך ישראל שלא יערבו לי מעתיקנים ויצוטטו אותי מאחורי הגב, ויגנבו ציון גבוה על חשבוני ויהיה להם כמתנת חינם הכנע אותם הרשעים ותן להם את הרצון לשקוד ולהשקיע בעצמם למען יהיו עצמאיים וגדולים בענייך.

אנא מורי עשה נא שביום המבחן ראשי יהיה צלול ואדע את התשובה לכל שאלה, נקה מחשבותיי מכל דברי העולם פרט למבחן החשוב, שלא אטעה בשוגג או במזיד ושלא הטעה אחרים, תן למורי / מורתי את הבינה להעביר את החומר הנלמד בצורה שתקלט על ידי ועל ידי שאר תלמידי הכיתה באופן קל ומהיר, שכולם יפנימו את החומר ואף תלמיד לא יישאר מאחור עם ציון נמוך.

תודה לך הקדוש ברוך הוא שומע תפילה להצלחה במבחן זו, עשה שתפילתי תהיה נקייה וזכה לפני המקום, אמן כן יהי רצון.

תפילה להצלחה במבחן

2024 © ספר תהילים אונליין לקריאה באתר BookOfPsalms.co.il